Những trường hợp được bảo trợ thành công


Công ty A

    5 năm trước đây đã từng là tuyển dụng nhân sự đang trong sự nghiệp, nhưng giờ chuyển sang các sinh viên mới tốt nghiệp theo chính sách công ty. Bởi vì bạn đang tìm kiếm tài năng mà sẽ trở thành nhân tố tương lai, nhằm nuôi dưỡng trong nền văn hóa riêng của họ.
- Việc áp dụng khá khó khăn vì sự gia tăng hoạt động thị trường sinh viên tốt nghiệp. Thậm đặt một chi phí tuyển dụng nhiều, thì rủi ro lớn. (Trên thực tế, trong một số trường hợp kết thúc không được tuyển) Cũng có những trường hợp mỗi khác đã được xét duyệt bảo trợ, tỷ lệ được giữ lại xấu đi.
 Như việc bảo trợ người lao động trẻ, nghĩa là bảo trợ 2 kỹ sư Việt Nam.
● Tuy không đạt số lượng dự kiến, nhưng đã thành công trong một số cá nhân đảm bảo trong đó có Nhật Bản.
● Chi phí được cộng dồn thành chi phí tổng vì nó nhân bởi chi phí cho các năm có việc làm Nhật Bản dự kiến được số lượng bảo trợ bằng cách xem xét các việc làm của Việt Nam, hợp lý được coi là hay không để có thể giảm tổng chi phí.
● Nhật Bản căn cứ trên mức độ tại thời điểm tham gia mà sẽ có những liên lạc từng ngày.
● Nó được đo lường bằng mức độ học hỏi, tiếp thu về kinh doanh.
Nỗ lực của công ty A
    Đối với những người nước ngoài, đó là lẽ thường, cách cư xử, vv làm việc tại Nhật Bản là tất nhiên sẽ biết mà không cần bất kỳ kinh nghiệm, thời điểm mới gia nhập, bản thân Nhật Bản cũng thấy bối rối khi được quan sát .
Vì vậy đề nghị giới hạn hơn GA, vì không có người mới cũng có khả năng đào tạo ngay cả khi các công ty lớn đã được kiểm tra trong vài tháng , tại công ty của chúng tôi, chúng tôi tiến hành làm việc theo nhóm là dàn trải tân với nhân viên đang làm.
2 người Việt được đặt trong một nhóm khác nhau, được chia ra để có thể giao tiếp với người Nhật.
Thỏa thuận lớn đó là nội dung không phải là một, mà là tất cả về tình bạn giữa các thành viên tham gia, chúng tôi cảm thấy rằng có một ảnh hưởng lớn đến ra ngay cả đối với người Nhật.

Công ty B

    Như kế hoạch tương lai, và xem xét mở rộng khu vực Đông Nam Á siết chặt các mục tiêu ở một số nước. Việt Nam được xem như ứng cử viên đầu tiên.
- Việt Nam kiểm tra công nghiệp và nghiên cứu thị trường
- Tôi muốn biết về các công ty Việt Nam trước
Không có tiếng Việt của các kết nối cá nhân
Là phương tiện thông qua các nhân viên trẻ, được thông qua hai kỹ sư Việt.
● Bởi vì có một mục đích thâm nhập, nó sẽ trở thành con nuôi rất hiệu quả.
● Để xác định các quốc gia đến trước tại Việt Nam, và yêu cầu họ hợp tác trong nhà máy bắt đầu tăng.
● Ngoài công nghệ tại Nhật Bản đã tiến hành một quản lý giáo dục. Xây dựng mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau.
● Trong tương lai, thay vì các sĩ quan Nhật Bản, tôi muốn phát triển thành trách nhiệm cho nhà máy địa phương.
Lợi ích là một Tổng công ty B
    Nó trở nên thông qua trước Việt Nam, bạn cũng có thể tham gia như nhân viên người Việt của riêng mình để các nhà máy bắt đầu tăng.
Nó phụ thuộc vào các điều kiện tiến bộ của Nhật Bản, vì vậy khi nghiên cứu thị trường địa phương đã ẩn những khả năng như một thông dịch viên và nhân viên tiếp thị, từ các công ty hướng đến công nghệ và văn hóa, và sẽ triệt để giáo dục kỹ thuật bạn sẽ tiếp tục hoàn toàn chủ động và như là một lực lượng lớn không phải là duy nhất.