Dịch vụ hướng dẫn


    Đối với các công ty đang xem xét việc tuyển dụng các nhân viên kỹ thuật, kỹ sư Việt Nam công ty sẽ tuyển dụng và hỗ trợ sau khi nhập cư:
1) Giới thiệu kỹ sư cho các công ty muốn tuyển dụng kỹ sư Việt
2) Thiết lập các cuộc phỏng vấn - tuyển dụng
3) Hỗ trợ việc làm thủ tục làm hồ sơ tuyển dụng sang Nhật Bản
4) Hỗ trợ sau khi nhập cảnh Nhật Bản