Danh sách các câu hỏi thường gặp
Những người Việt Nam được bảo trợ từ dịch vụ của chúng tôi nghĩ rằng các công ty của các bạn như thế nào, chúng tôi đã tóm tắt thường xuyên những câu hỏi thắc mắc.

Dành cho việc tuyển dụng
Q. Tôi có thể tuyển kỹ thuật viên có năng lực cần thiết?
Q. Bạnc ó thể hỗ trợ nhà tuyển dụng trong nước (Việt Nam)
Đối với kinh doanh
Q. Việc giao tiếp sẽ tốt cho công việc?
Q. Bạn sẽ nhanh quen làm việc trong môi trường làm việc của Nhật Bản?
Q. Tư tưởng, tôn giáo, không rắc rối do sự khác biệt như lối sống?
Q. Đối với mô tả công việc sau khi chuyển nhượng, Bạn có bất cứ điểm để giữ trong tâm trí?
Q. Hệ thống Flextime, xử lý, chẳng hạn như làm thêm giờ, cậu không sao giống như nhân viên của khác (Nhật Bản)?
Q. Quy định việc làm và giáo dục nhân viên, có sao không giống như các nhân viên khác của (Nhật Bản)?
Đối với các thủ tục và hợp đồng
Q. Tôi phải làm thủ tục để áp dụng những gì?
Q. Bạn phải cẩn thận về việc áp dụng tại thời điểm hợp đồng?
Q. Làm thế nào để tôi biết thủ tục của các bảo hiểm khác nhau?
Q. Lương, chẳng hạn như giờ làm việc, Bạn có bất cứ điều kiện cụ thể để điều trị?

Dành cho việc tuyển dụng

Q. Tôi có thể tuyển kỹ thuật viên có năng lực cần thiết?
chúng tôi sẽ đảm bảo như các kỹ năng của kỹ thuật viên để được mong muốn, bởi mạng riêng của mình, chúng tôi sẽ tuyển dụng những nhân sự phù hợp nhất với điều kiện của mình.

Q. Bạnc ó thể hỗ trợ nhà tuyển dụng trong nước (Việt Nam)
Đã có công ty sẵn sàng vào Việt Nam, hoặc từ đấy cho các công ty kế hoạch đột phá, tôi thực hiện các dịch vụ cung cấp nguồn nhân lực tại địa phương.

Đối với kinh doanh

Q. Việc giao tiếp sẽ tốt cho công việc?
Những nhân lực được giới thiệu, bạn đã học đủ tiếng Nhật, giống như trong nước.
Ngoài ra, bởi vì bạn đang tìm kiếm một người đầy tham vọng trong việc làm tại Nhật Bản, là hầu hết sẽ tích cực trong việc học tiếng Nhật

Q. Bạn sẽ nhanh quen làm việc trong môi trường làm việc của Nhật Bản?
Việt Nam nằm trong các nước xã hội chủ nghĩa, nhưng có bản sắc riêng của mình, không phải là ý thức hệ rất mạnh mẽ của Việt Nam. Đối với tôn giáo và lối sống, không có gì tác động vào các hoạt động của tổ chức. Thay vào đó, tính nghiêm túc và kiên nhẫn mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam, tôi có thể nói rằng là thích hợp cho nơi làm việc của Nhật Bản.

Q. Tư tưởng, tôn giáo, không rắc rối do sự khác biệt như lối sống?
Kể từ khi tôi giới thiệu nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của bạn, và về cơ bản tôi nghĩ rằng tôi có thể đã nhận những suy nghĩ của bạn trong mô tả công việc của kế hoạch này, nhưng chúng tôi có những gợi ý này cũng mô tả làm thế nào để buộc vào đầu.

Q. Đối với mô tả công việc sau khi chuyển nhượng, Bạn có bất cứ điểm để giữ trong tâm trí?
Cùng trong công tác 携 Ru điều kiện lao động của Nhật Bản bằng nhau, trong phạm vi của Rokiho, là tốt nếu bạn có thể tin rằng áp dụng. Không có nhu cầu để cung cấp một sự phân biệt cơ bản.
Tại cuộc phỏng vấn hoặc thông qua trong thời gian, chúng tôi yêu cầu tôi trình bày.

Q. Hệ thống Flextime, xử lý, chẳng hạn như làm thêm giờ, cậu không sao giống như nhân viên của khác (Nhật Bản)?
Về cơ bản, bạn sẽ được yêu cầu áp dụng một nhân viên Nhật Bản quy tắc làm việc tương tự. Giáo dục nhân viên, bởi vì đó cũng là những gì bạn có giáo dục trước tại của chúng tôi, xin vui lòng tham khảo ý kiến, và chúng tôi đã được tư vấn các phương pháp và nội dung hiệu quả.

Q. Quy định việc làm và giáo dục nhân viên, có sao không giống như các nhân viên khác của (Nhật Bản)?
Trong công ty của chúng tôi, cho Việt Nam sau khi gia nhập, cũng thực hiện hỗ trợ trong bề mặt sống.
Chẳng hạn như việc sử dụng của các ngân hàng, các kiến thức cơ bản cần thiết để sống ở Nhật Bản, tôi đã thiết lập một hệ thống theo dõi.

Đối với các thủ tục và hợp đồng

Q. Tôi phải làm thủ tục để áp dụng những gì?
Từ việc tuyển dụng và việc làm các thủ tục xuất nhập cảnh địa phương, các thủ tục khác nhau để quản lý lao động, làm sự hỗ trợ phù hợp cho việc áp dụng với người Việt. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi trong quá trình, vv, chúng tôi sẽ trả lời chi tiết cho bạn.

Q. Bạn phải cẩn thận về việc áp dụng tại thời điểm hợp đồng?
Có một nhu cầu trao đổi hợp đồng lao động.
Nội dung, tạo ra, cho đến khi dịch, bạn sẽ được hỗ trợ bởi công ty chúng tôi.

Q. Làm thế nào để tôi biết thủ tục của các bảo hiểm khác nhau?
Như trong trường hợp của nhân viên người Nhật tham gia, bảo hiểm y tế, lương hưu phúc lợi, bảo hiểm lao động, nó là cần thiết để làm thủ tục bồi thường lao động. Về hưu với, tương lai, nếu bạn trở về quê nhà, sẽ được trả các lợi ích một lần.

Q. Lương, chẳng hạn như giờ làm việc, Bạn có bất cứ điều kiện cụ thể để điều trị?
Các nhân viên Nhật Bản. Tuy nhiên, cư trú, hợp đồng đôi khi cá nhân người nước ngoài là khó khăn, sẽ được yêu cầu sắp xếp trong công ty.